Правопис прийменників

ukr mova 71. Складні прийменники пишуться разом: понад (по+над), попід, внаслідок, посеред, заради та ін.

 

 

Детальніше: Правопис прийменників

Правопис вигуку

ukr mova 7Вигуки, що стоять на початку речення або в середині його, виділяють комами, якщо їх вимовляють без особливої окличної інтонації. Якщо вигук вимовляємо з окличною інтонацією, після нього як на початку речення, так і в його середині чи в кінці ставлять знак оклику. Ох! Зірка в серце впала. Вигуки о, ой, які стоять перед звертаннями і тісно пов’язані з ним інтонаційно, комами від звертання не відділяємо.

Детальніше: Правопис вигуку

Вигук

ukr mova 7Вигук — особлива незмінна частина мови, що виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх. З кожним вигуком у свідомості людини пов’язується певний зміст: радість, здивування, задоволення, спонукання…

 

 

Детальніше: Вигук

Правопис частки

ukr mova 7Якщо частки бо, но, то, от, таки стоять після слів, до яких відносяться, їх пишуть із цими словами через дефіс: роби-но, сказав-таки. 

 

 

 

Детальніше: Правопис частки

Частка

ukr mova 7Частка — службова частина мови, яка слугує для творення граматичних форм, висловлення заперечення або ж надає реченню чи окремим його членам додаткових відтінків значення.

 

 

Детальніше: Частка

Правопис сполучників

ukr mova 7Кому ставлять перед другим із розділових сполучників, якщо вони поєднують однорідні члени речення або частини складного речення. Між частинами складного речення перед сполучниками сурядності або підрядності ставлять кому.

 

Детальніше: Правопис сполучників

Види сполучників

ukr mova 7За своїм призначенням сполучники поділяють на такі розряди:

сполучники сурядності, які поєднують однорідні члени або рівноправні частини складного речення: Ластівка день починає. а соловей його кінчає.

 

Детальніше: Види сполучників

Мої сертифікати