Синтаксис

ukr mova 9Синтаксис - це розділ граматики, який вивчає особливості будови, семантики й функціонування синтаксичних одиниць.

 

 

Детальніше: Синтаксис

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними

ukr mova 9У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю ставляться розділові знаки, як і при однорідних членах речення:

1) Між однорідними підрядними реченнями, не з’єднаними сурядними сполучниками, ставиться кома (Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т. Шевченко)).

 

Детальніше: Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними

Складнопідрядне речення з кількома підрядними

ukr mova 9Складнопідрядні речення з двома і більше підрядними за характером взаємозв’язку головного й підрядного речень поділяються на такі види:

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю;

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю.

Детальніше: Складнопідрядне речення з кількома підрядними

Види складнопідрядних речень і розділові знаки в них

ukr mova 9Підрядні речення залежно від змісту та зв’язків із головним реченням поділяються на означальні, з’ясувальні та обставинні.

 

 

Детальніше: Види складнопідрядних речень і розділові знаки в них

Складнопідрядне речення

ukr mova 9Складнопідрядним називається таке складне речення, у якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого та з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова (Де господар добре робить, там і поле буйно родить (Нар. тв.)).

 

Детальніше: Складнопідрядне речення

Розділові знаки у складносурядному реченні

ukr mova 9Прості речення, що входять до складносурядного, відокремлюються одне від одного комою, крапкою з комою або тире.

 

 

Детальніше: Розділові знаки у складносурядному реченні

Складносурядне речення

ukr mova 9Складні речення, у яких прості (сурядні) речення рівноправні за змістом і пов’язані сурядними сполучниками, називаються складносурядними реченнями.

 

 

Детальніше: Складносурядне речення

Мої сертифікати