Активна і пасивна лексика

ukr mova 6У лексиці української мови є слова, що вживаються часто (активна лексика), а є застарілі слова й неологізми , що відносяться до пасивної лексики.

Активна лексика

До активної лексики належать слова, які часто вживають усі мовці або частина мовців у тій чи іншій сфері суспільного життя. НАПРИКЛАД: сад, п’ятнадцять, високо, ходити.

Пасивна лексика

До пасивної лексики належать застарілі слова та неологізми. Вони вживаються досить рідко.

Застарілі слова

Застарілими називають слова, які вийшли з активного вжитку. Їх поділяють на архаїзми та історизми.

Архаїзми

Архаїзми – це слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені іншими словами. НАПРИКЛАД: перст (палець), ланіти (щоки), зріти (бачити), чата (варта), лицедій (актор), їство (їжа).

Історизми

Історизми – це слова, які вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття. НАПРИКЛАД: жупан, війт, мушкет, дворянин, поміщик, кольчуга, соха.

Застарілі слова вживають у науковій або художній літературі, коли потрібно відтворити картини минулого. Архаїзми, крім того, нерідко вживають у художніх творах для передачі піднесеності, урочистості чи зневаги, іронії.

Вправи 

1.  Поясніть, чому слова першої групи належать до історизмів, а другої – до архаїзмів. Що спільного між архаїзмами та історизмами?

А. Цар, боярин, губернія, жорна.

Б. Войовник, перст, злото, древо.

2. Прочитайте речення. Випишіть застарілі слова. Які з них є архаїзмами, а які – історизмами? Значення незрозумілих слів з’ясуйте за тлумачним словником.

1. Як лицедій, міняє маски час (Л. Костенко). 2. І на оновленій землі врага не буде, супостата… (Т. Шевченко). 3. Групами йшли спудеї академії, міщани, купці… Сьогодні має бути театральна вистава (Р. Чумак). 4. Назустріч Людані сірою вервечкою сунули постаті, що виходили злодій. То були вої в кольчугах (Р. Іванченко). 5. Дзигарі на першому поверсі у вестибюлі непоквапно відбили вісім ударів (Ю. Смолич).

3. Доберіть до кожного архаїзму з довідки його синонім, що вживається в сучасній українській мові. Запишіть слова парами і поясніть, у яких стилях мовлення і з якою метою можуть уживатися подані застарілі слова.

Ректи, ланіти, перст, благий, десниця, вакації, ратай, піїт, зигзиця.

ДОВІДКА. Говорити, щоки, поет, палець, добрий, канікули, рука, орач, зозуля.

 

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі

Українська мова 6 клас

Мої сертифікати