Нова українська література ХVІІІ - ХІХ ст.

ukr lit 9

Вихід у 1798 р. перших трьох частин «Енеїди» І. Котляревського знаменував початок нового етапу в історії української літератури, зародження нової української літератури з живою народною мовою.

 

 

 

 

Періоди розвитку нової української літератури:

  • кінець XVIII - початок XIX ст.
  • 40 - 60-ті роки XIX ст.
  • 70 - 90-ті роки XIX ст.
  • кінець XIX ст. - початок XX ст.

Характерні ознаки нової української літератури:

  • розвиток шляхом народності;
  • вплив сентименталізму й романтизму - літературних течій, що прийшли із Заходу;
  • на першому плані - протест народу проти соціального й національного гноблення;
  • поява нових тем соціальної та національної неволі, спільної боротьби трудящих проти царату, запроданства частини козацької старшини;
  • поява нових образів народних месників, жінки-страдниці, сатиричні образи царів, панів-лібералів;
  • поява нових жанрів: ліро-епічна поема, віршована байка, балада, соціальна та історична повісті, реалістична драма, громадянська та інтимна лірика.

 Літературний напрям – конкретна складова частина літературного процесу. Породжена творчістю представників одного художнього методу. Яка характеризується спорідненістю стильових ознак та існує в межах однієї епохи та нації. В цей період був поширений ідейний рух - Просвітництво.

Вужчим поняттям, ніж літературний напрям, є мистецька течія.

Мистецька течія – спорідненість творчих принципів. Митців на підставі схожих естетичних засад.


Період розвитку нової української літератури

Течії та напрямки

Представники

Кінець XVIII - початок XIX ст.

класицизм

І. Котляревський («Енеїда»),

Г. Квітка-Основ'яненко (оповідання), П. Гулак-Артемовський

Перша половина ХІХ століття

сентименталізм

Г.Квітка-Основ'яненко (повісті «Маруся», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка», «Щира любов»)

20 - 60-ті роки XIX ст.

романтизм

Є. Гребінка, Л. Боровиковський, А. Метлинський, М. Костомаров, В; Забіла, М. Петренко, Ганна Барвінок, Т. Шевченко (рання творчість), П. Куліш та ін.

Друга половина XIX ст.

 

Кінець XIX — поч. XX ст

 

реалізм

 

декаденство 

 

С. Руданський, А. Свидницький, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Білик, Б. Грінченко, І. Франко, П. Грабовський

 

"Молода муза" (1906-1909).

 

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі