Правопис прийменників

ukr mova 71. Складні прийменники пишуться разом: понад (по+над), попід, внаслідок, посеред, заради та ін.

 

 

2. АЛЕ: складні прийменники, першою частиною яких є З-, ІЗ- пишуться через дефіс: з-під, із-за, з-поміж, із-під, з-посеред.

3. Прийменники, утворені від повнозначних слів, пишуться двома чи кількома словами: під час, незважаючи на, в результаті (але внаслідок), на шляху до, залежно від, в силу, у зв’язку з, згідно з.

Слід відрізняти прийменники від однозвучних префіксів: на гору – нагору, по новому мосту – по-новому (працювати), з гори – згори тощо.

З а п а м’ я т а й т е: прийменники зі (зо), наді (надо), переді (передо), уві (ув) не переходять у префікси при іменниках чи займенниках, а тому пишуться завжди окремо: зі мною, наді мною, уві сні, передо мною.

АЛЕ: зозла, зовсім, передовсім.

Прийменник у реченні стосується іменника або особового займенника: у двох кімнатах, по новому мосту, по перше число.

Щоб відрізнити прийменник від префікса, можна спробувати вставити прикметник між прийменником та іменником (займенником): у горі – у високій горі, (угорі тремтять зорі); в день в радісний день, (вдень і вночі).

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі

Мої сертифікати