Відокремлені уточнюючі члени речення

ukr mova 8Відокремлені уточнюючі члени речення слугують для уточнення, конкретизації, пояснення тих членів речення, до яких вони відносяться. При цьому уточнення спрямоване від більш широкого й загального поняття до більш вузького і конкретного. Якщо ж навпаки, то розділові знаки між такими словами не ставляться.

Детальніше: Відокремлені уточнюючі члени речення

Відокремлені обставини

ukr mova 8Відокремлені обставини виділяються у вимові інтонацією, а на письмі — комами. Вони, як правило, пояснюють дієслово-присудок і можуть стояти в різних позиціях по відношенню до нього. За будовою відокремлені обставини бувають поширені та непоширені.

Детальніше: Відокремлені обставини

Відокремлені додадки

ukr mova 8На відміну від означень і обставин, додатки відокремлюються досить рідко. Їхнє відокремлення залежить від смислового навантаження. Відокремлюються насамперед додатки, які вводяться до речення за допомогою слів крім, окрім, опріч, зокрема, замість, за винятком, на відміну від, навіть.

Детальніше: Відокремлені додадки

Відокремлені означення і прикладки

ukr mova 8Означення і прикладки можуть відокремлюватися на письмі розділовими знаками, а в мовленні — інтонацією, якщо:

1) вони (непоширені й поширені) відносяться до особового займенника (Там він, клятий, і загине);

Детальніше: Відокремлені означення і прикладки

Відокремлені члени речення

ukr mova 8Відокремленими називаються другорядні члени речення, які виділяються за змістом та інтонаційно і виражають додаткове повідомлення або доповнюють основне твердження в реченні. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяються інтонацією, а на письмі — розділовими знаками. За своїм значенням відокремлені члени речення наближаються до простих речень (З очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий (Леся Українка)).

Детальніше: Відокремлені члени речення

Вставні слова

ukr mova 8Вставні слова та словосполучення — це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного (Може, ви чули, як пахне земля?).

Вставні слова не є членами речення.

Детальніше: Вставні слова

Звертання

ukr mova 8У складі простого речення, крім головних і другорядних членів, можуть бути слова, що не є членами речення і не пов’язані з іншими членами ні сурядним, ні підрядним зв’язком. Так, синтаксично не пов’язані з членами речення звертання. До них не можна поставити питання і вони не є членами речення.

Детальніше: Звертання

Українська мова 8 клас

Мої сертифікати