Навчання

ukr mova 5Вставними є такі конструкції, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до висловленої думки

 

 

 

ukr mova 5Звертання — це слово або декілька слів, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова

ukr mova 5Діалог передає розмову двох або кількох осіб. Слова кожного зі співрозмовників називаються реплікою.

ukr mova 5Однорідні члени речення — це такі члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того самого слова. Вимовляються вони з інтонацією переліку. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Між ними ставиться кома.

ukr mova 5Пряма мова — це чуже мовлення, передане точно з дотриманням інтонації від імені того, хто це сказав або написав. Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують, кому вона належить. Пряма мова може стояти після слів автора або перед ними, а може розриватися словами автора.