Навчання

ukr mova 6Перше враження про людину складається з того, наскільки щиро і привітно вона вітається. Наше враження може бути хибним, але, незважаючи на логіку, люди підсвідомо орієнтуються на свої почуття під час привітання, тому, незалежно від настрою, треба вітатися завжди привітно.

ukr mova 6Присвійні займенники вказують на приналежність предмета першій особі: І бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудилище — дугою і тремтить.

ukr mova 6Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів. Скільки професій на світі, яка краща — хто скаже?

Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв’язують підрядне речення з головним, то вони є відносними: Сьогодні я такий, яким і вчора був.

ukr mova 6Неозначені займенники вказують на існуючі, але невідомі, невизначені особи або предмети, їх ознаки, якості, властивості, порядок їх у ряді однорідних предметів: Тепер сад стояв якийсь незнайомий, ніби чужий, різьблячись верхів’ями на тлі зловісно-червоного неба.

ukr mova 6Зворотний займенник себе вказує на відношення кожної з трьох осіб до самої себе. Цей займенник завжди відноситься до суб’єкта дії: Не хвали сам себе, хай народ похвалить тебе. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене море верб.