Види обставин

ukr mova 8Обставина — це другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб, мету, умову, причину дії і відповідає на питання де? коли? які для чого? за якої умови? чому? та ін.

За значенням обставини поділяються на такі основні види:

1) обставини місця, що вказують на місце дії і відповідають на питання де? куди? звідки? ...Вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину(Т. Шевченко);

2) обставини часу, що вказують на час дії і відповідають на питання коли? як довгої з якого часу? до якого часу? Через півхвилини в кабінеті нікого не було (М. Хвильовий). На десятий день ... пізно ввечері приїхав пан Чарнецький (Я. Качура);

3) обставини способу дії, що вказують на спосіб дії чи ознаки і відповідають на питання як? яким способом? Тусклогорить лампада перед образом Марії (М. Хвильовий). Санька знехотя, сердито й помалу лізе знову на лежанку (В. Винниченко);

4) обставини міри й ступеня, що характеризують дію, стан чи ознаку за ступенем чи мірою їх вияву і відповідають на питання якою мірою? як багато? Кожний рівчак чи ямку сповнювала по вінця вода (О. Донченко). Сутінки вже зовсімпосиніли (В. Винниченко);

5) обставини мети, що вказують на мету дії і відповідають на питання нащо? для чого? з якою метою? Івась побіг збирати овечат до гурту. Овечата ледве сновигали по траві, шукаючи тіні (Панас Мирний);

6) обставини умови, що означають явище, стан, при наявності якого може відбуватися дія, і відповідають на питання за якої умови? Весело проходить свято при щасті, при достатках... (Панас Мирний). Без вітру не родить жито (М. Сом);

7) обставини причини, що вказують на причину дії і відповідають на питання чому? через що? з якої причини? Ревнув з лютості і з болю Бурунда і лівою рукою стис Максима за груди (І. Франко). Дерева ... всі хочуть од страху до землі прилипнути (В. Винниченко);

8) обставини допусту, що вказують на умову, всупереч якій дія відбувається. ...Не всі ж тонуть у морі цього лихоліття. Спритніші, всупереч усім ударам, тримаються на поверхні життя. Люди, незважаючи на кризу і підвищені ціни, розкуповували квитки за два тижні вперед (із тв. І. Вільде).

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі

Українська мова 8 клас

Мої сертифікати