Правопис вигуку

ukr mova 7Вигуки, що стоять на початку речення або в середині його, виділяють комами, якщо їх вимовляють без особливої окличної інтонації. Якщо вигук вимовляємо з окличною інтонацією, після нього як на початку речення, так і в його середині чи в кінці ставлять знак оклику. Ох! Зірка в серце впала. Вигуки о, ой, які стоять перед звертаннями і тісно пов’язані з ним інтонаційно, комами від звертання не відділяємо.

Звуконаслідувальні слова

Звуки різних явищ природи (шум дощу, вітру, води. гуркіт грому, звукові сигнали тварин і птахів) відтворюють так звані звуконаслідувальні слова: буль, ляп, ку-ку.

Звуконаслідувальні слова, утворювані повторенням певних звуків або звукосполучень, пишуть через дефіс: кру-кру, гав-гав, бу-ух.

Коментарі можуть залишати лише зареєстровані користувачі

Мої сертифікати