Речення з сполучниковим і безсполучниковим типами зв'язку