Перекладна література

ukr lit 9

Перекладна література з`явилася після прийняттям християнства в Київській Русі, коли стали вкрай потрібними для відправ церковні богослужбові книги.  Перші книги були переважно релігійного змісту. 

Детальніше: Перекладна література

Оригінальна література. Літописи. "Слово про Ігорів похід"

ukr lit 9

Спочатку давньоукраїнські автори свої оригінальні твори світського змісту писали за зразками перекладної літератури. Поступово такі твори набували самобутнього змісту й форми. В оригінальній літературі Київської Русі розроблялися майже всі жанри перекладної літератури, однак були створені й нові їх різновиди. Таким жанровим різновидом перекладних хронік були  літописи.

Детальніше: Оригінальна література. Літописи. "Слово про Ігорів похід"

Література доби Ренесансу і Бароко

ukr lit 9Ренесанс – напрям у мистецтві, що виник в Італії в 14 ст. і поширився в інших країнах Європи.

 

 

Детальніше: Література доби Ренесансу і Бароко

Вишенський Іван

ukr lit 9

Вершиною української полемічної літератури кінця XVI і першої половини XVII ст. була творчість Івана Вишенського.

 

 

 

 

Детальніше: Вишенський Іван

Величковський Іван

ukr lit 9

Іван  Величковський народився в середині 17 ст. ймовірно в Полтаві або Чернігові, де в ті часи згадується родина Величковських. Він є майстром фігурного вірша. 

 

 

 

 

Детальніше: Величковський Іван

Козацькі літописи

ukr lit 9

Козацькі літописи — це твори, у яких подано характеристики видатних діячів, описи важливих подій у хронологічній послідовності, тлумачення окремих періодів політичного життя. Вони належать до історично-мемуарної прози — творів, у яких оповідь ведеться у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем яких він був.

Детальніше: Козацькі літописи

"Історія Русів"

ukr lit 9

До козацьких літописів традиційно відноситься і «Історія Русів—пам’ятка української історичної прози й публіцистики кінця ХVІІІ ст. Автор твору невідомий, але з перших сторінок стає зрозуміло, що він український патріот. Автор називає українців русами: він зазначає, що слов’яни походять від Яфета і з давніх-давен проживають між Каспієм і Віслою. У творі коротко викладено історію Київської Русі, описано нашестя Батия як страшне лихо, яке змусило русів шукати підтримки у Великого князівства Литовського, щоб боронитися від татар.

 

Детальніше: "Історія Русів"