Навчання

ukr mova 6Присвійні займенники вказують на приналежність предмета першій особі: І бачите, що ліска ваша натяглася, як струна, а вудилище — дугою і тремтить.

ukr mova 6Неозначені займенники вказують на існуючі, але невідомі, невизначені особи або предмети, їх ознаки, якості, властивості, порядок їх у ряді однорідних предметів: Тепер сад стояв якийсь незнайомий, ніби чужий, різьблячись верхів’ями на тлі зловісно-червоного неба.

ukr mova 6Зворотний займенник себе вказує на відношення кожної з трьох осіб до самої себе. Цей займенник завжди відноситься до суб’єкта дії: Не хвали сам себе, хай народ похвалить тебе. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе і скрізь бачиш зелене море верб. 

ukr mova 6Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів. Скільки професій на світі, яка краща — хто скаже?

Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв’язують підрядне речення з головним, то вони є відносними: Сьогодні я такий, яким і вчора був.

ukr mova 6Особові займенники вказують на особу, інші істоти, предмети, явища, поняття. Характерною особливістю відмінювання особових займенників є те, що вони при відмінюванні змінюють не тільки закінчення, а й основи: я — мене, ти — тебе, він — його, вона — її, ми — нас, ви — вас, вони — їх.