Навчання

ukr mova 6Подвоєні букви в сучасному українському письмі вживаються для того, щоб позначити:

- два однакові приголосні звуки на межі значущих частин слова;

- подовжені м’які приголосні звуки.

ukr mova 6Якісні прикметники виражають ознаки, що можуть виявлятися більшою чи меншою мірою, вони мають ступені порівняння: вищий і найвищий. Кожен зі ступенів має дві форми: просту і складену.

ukr mova 6Відмін­кові закінчення залежать від групи прикметника — твердої чи м’якої.
До твердої групи належать прикметники з основою на твердий при­голосний: смачний, близький.
До м’якої групи належать прикметники з основою на м’який приго­лосний: крайній, безкраїй.
Прикметники на -лиций (білолиций, круглолиций, смагляволиций) не належать ані до твердої, ані до м’якої групи, вони відмінюються за окре­мим зразком.

ukr mova 6

За характером ознаки, яку вони виражають, морфологічними і словотворчими особливостями прикметники поділяються на якісні, відносні й присвійні.

укр.мова

Прикметник – це самостійна змінна частина мови, яка вказує на ознаку або властивість предмета, особи, і відповідає на питання який? чий?