Українська література

Українська література 6 клас

Фольклор – (народна мудрість) усна народна творчість, характерними ознаками якої є колективність творення, анонімність та багатоваріантність.