Українська мова

ukr mova 9Частини безсполучникового складного речення можуть відділятися одна від одної комою, крапкою з комою, двокрапкою та тире.

ukr mova 9У складному реченні можуть поєднуватися різні види зв’язку: сурядний і підрядний, сполучниковий і безсполучниковий. Одні частини таких речень з’єднуються сполучниками сурядності, інші — сполучниками підрядності та сполучними словами або взагалі безсполучниковим зв’язком. Найпоширенішими зі складних речень є сурядно-підрядні, у яких одні прості речення поєднуються сурядним зв’язком, а інші — підрядним.

ukr mova 9Одні прості речення в складних можуть поєднуватися між собою сполучниками, а інші — без їхньої допомоги (за змістом, інтонацією). Такі складні речення з різними видами зв’язку називаються складними синтаксичними конструкціями.

ukr mova 9Прямою мовою називають чуже мовлення, передане дослівно, з усіма граматичними, інтонаційними та стилістичними особливостями («Про здоров’я людини треба турбуватись в першу чергу»,  сказав незнайомець). 

Пряма мова може складатися з одного слова, одного речення і з кількох речень. Пряма мова супроводжується реченням, що вказує на те, хто є мовцем та адресатом, за яких обставин вона висловлена, яка манера вести розмову в людини, мовлення якої передається. Таке речення називається словами автора. Пряма мова і слова автора поєднуються за змістом та інтонаційно, тобто без допомоги сполучників.

Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, у середині прямої мови, після неї, а також включати в себе пряму мову. Інтонація слів автора завжди розповідна, а інтонація прямої мови може бути розповідною, питальною, спонукальною, окличною та неокличною.

1. Після слів автора перед прямою мовою ставиться двокрапка

А: «П!»

А: «П?»

А: «П…»

А: «П.»

Наприклад.

Я всіх питав із щирою душею: «Яку ви любите найбільше мову?» І всі відповідали: «Ту, що нею співала рідна мати колискову».  (Д. Білоус)

2. Після прямої мови, перед словами автора ставиться кома  і тире, якщо в лапках стоїть розповідне речення. Якщо ж пряма мова виражена окличним, питальним  чи має мрійливий  незавершений характер, то перед закритими лапками ставиться  знак оклику, знак питання або три крапка відповідно, а після лапок -  тире.

 Слова автора пишуться з малої літери.

«П», - а.

«П !» - а.

«П?» - а.

«П…» - а.

Наприклад.

«Дай зірку, дай…» - крізь сон дитя белькоче (А. Казка).

3. Якщо пряма мова розірвана словами автора, то розділові знаки ставляться відповідно до наведених нижче схем.

 Слова автора пишуться з малої літери.

«П, - а. - П»

«П, - а, - п».

«П! – а. - П».

«П? – а. - П».

«П… а. - П».

Наприклад.

«Насуплю я брови, -  говорить зима,  -  і вітер з морозом повіє!» (С. Черкасенко)

4. Якщо слова автора розірвані прямою мовою, то розділові знаки ставляться відповідно до наведених нижче схем.

А : «П», - а.

А : «П!» - а.

А: «П?» - а.

А : «П…» - а.

Наприклад.

Та й дивлюсь нишком, чи не пізнаю його де, коли чую : « Ой мені лишенько!» - жахнулася Катря обік мене.

5. Якщо в словах автора присутні два дієслова із значенням висловлювання певної думки, можлива така розстановка розділових знаків:

«П, - а: - П».

А : «П», а: «П».

Наприклад.

 «Чи бачили таке!  сказав батько і, помовчавши, додав Готовий хлібороб, одним словом»

ukr mova 9Діалог — це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Слова кожної особи, яка бере участь у розмові, називаються репліками. Слова автора супроводжують репліку, якщо не зрозуміло, кому належить пряма мова. Кожна репліка діалогу може записуватися двома способами — з виділенням в абзац і без нього.