Українська мова

ukr mova 9Синтаксис - це розділ граматики, який вивчає особливості будови, семантики й функціонування синтаксичних одиниць.

 

 

ukr mova 9У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю ставляться розділові знаки, як і при однорідних членах речення: 

ukr mova 9Складнопідрядні речення з двома і більше підрядними за характером взаємозв’язку головного й підрядного речень поділяються на такі види:

1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю;

2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю;

3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю.

ukr mova 9Підрядні речення залежно від змісту та зв’язків із головним реченням поділяються на означальні, з’ясувальні та обставинні.  Всі ці види речень подані в таблиці. 

ukr mova 9Складнопідрядним називається таке складне речення, у якому одне просте речення за змістом і граматично залежить від іншого та з’єднується з ним за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова (Де господар добре робить, там і поле буйно родить (Нар. тв.)).