Українська література

ukr lit 7

Прозовий твір - це художній текст, написаний без рими, в чому його головна відмінність від поезії. Прозові твори бувають як художні, так і немистецькі, іноді вони переплітаються між собою, як, наприклад, в біографіях або мемуарах.

 

 

ukr lit 7

Пісня завжди була правдивим дзеркалом відображенням духовного життя українців. Усі тривоги, радості й печалі народ виливав у піснях. Першоелементи народної пісні — слово й мелодія — виникали одночасно та утворювали нерозривну єдність. У народній пісні не тільки милозвучна послідовність звуків утворює гармонійну єдність.

 

Українська література 7 класСловник містить адаптовані до шкільного курсу української літератури терміни та поняття за чинними програмами середньої школи з урахуванням загальних методичних принципів вивчення теорії літератури.

Українська література 7 клас

Аналіз художнього твору - це уявна операція над твором,  яка передбачає членування його на частини (складники змісту і форми), виділення певних частин, дослідження їхніх особливостей, визначення місця й функціональної ролі в загальній системі твору, встановлення характеру взаємодії з іншими його частинами.