Українська мова

ukr mova 71. Складні прийменники пишуться разом: понад (по+над), попід, внаслідок, посеред, заради та ін.

ukr mova 7Вигуки, що стоять на початку речення або в середині його, виділяють комами, якщо їх вимовляють без особливої окличної інтонації. Якщо вигук вимовляємо з окличною інтонацією, після нього як на початку речення, так і в його середині чи в кінці ставлять знак оклику. Ох! Зірка в серце впала. Вигуки о, ой, які стоять перед звертаннями і тісно пов’язані з ним інтонаційно, комами від звертання не відділяємо.

ukr mova 7Вигук — особлива незмінна частина мови, що виражає почуття та волевиявлення, не називаючи їх. З кожним вигуком у свідомості людини пов’язується певний зміст: радість, здивування, задоволення, спонукання…

ukr mova 7Якщо частки бо, но, то, от, таки стоять після слів, до яких відносяться, їх пишуть із цими словами через дефіс: роби-но, сказав-таки. 

ukr mova 7Частка — службова частина мови, яка слугує для творення граматичних форм, висловлення заперечення або ж надає реченню чи окремим його членам додаткових відтінків значення.