Українська мова

ukr mova 7Дефіс у прислівниках ставлять:

ukr mova 7Прислівники на -о (-е), як і якісні прикметники, від яких вони утворені, мають вищий і найвищий ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння має просту і складену форми. Проста форма вищого ступеня твориться за допомогою суфіксів -ш-, -іш-: швидко — швидше. Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється додаванням до прислівника вищого ступеня слів більш, меншбільш доречно, менш практично.

ukr mova 7Розрізняють сім розрядів прислівників: якісно-означальні, кількісно-означальні, способу дії, місця дії, часу дії, причини дії, мети дії. 

ukr mova 7Прислівник — незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, іншої ознаки, предмета або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище: Надзвичайно весело, стежка навпростець, побачимося опівдні.

ukr mova 7Не з дієприслівниками пишуться окремо: не роблячи, не слухаючи.