Українська мова

ukr mova 7Кому ставлять перед другим із розділових сполучників, якщо вони поєднують однорідні члени речення або частини складного речення. Між частинами складного речення перед сполучниками сурядності або підрядності ставлять кому.

ukr mova 7За своїм призначенням сполучники поділяють на такі розряди:

ukr mova 7Сполучник — незмінна службова частина мови, що сполучає однорідні члени речення та частини складного речення.

ukr mova 7За будовою прийменники поділяють на прості, складні та складені. 

ukr mova 7Прийменник — незмінна службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні.