Українська мова

ukr mova 7Дієслово, від якого можна поставити питання знахідного відмінка до іменника, займенника, пов’язаного з ним за змістом, називається перехідним: читати (що?) книжку. Таке дієслово означає дію, спрямовану на інший предмет.

 

ukr mova 7Дієслова, що називають дію, яка виконується сама собою, без участі особи, називають безособовими.

 

 

ukr mova 7Особові форми дієслів змінюються за особами, числами, часами:

1-а особа однини, минулий, теперішній і майбутній час:  я знав, знаю, знатиму.

 

ukr mova 7Неозначена форма або інфінітив — початкова форма дієслова. Дієслова, що відповідають на питання що робити? що зробити?, називають дієсловами неозначеної форми. Неозначена форма дієслова називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на число, ні на рід. У кінці таких дієслів пишеться суфікс -ти (-ть).

 

ukr mova 7Відношення названої дієсловом дії або стану до дійсності виражає способи дієслова. Дієслова мають дійсний, умовний та наказовий способи.