Українська література

ukr lit 9

Перекладна література з`явилася після прийняттям християнства в Київській Русі, коли стали вкрай потрібними для відправ церковні богослужбові книги.  Перші книги були переважно релігійного змісту. 

ukr lit 9

Спочатку давньоукраїнські автори свої оригінальні твори світського змісту писали за зразками перекладної літератури. Поступово такі твори набували самобутнього змісту й форми. В оригінальній літературі Київської Русі розроблялися майже всі жанри перекладної літератури, однак були створені й нові їх різновиди. Таким жанровим різновидом перекладних хронік були  літописи.

ukr lit 9Ренесанс – напрям у мистецтві, що виник в Італії в 14 ст. і поширився в інших країнах Європи.

 

 

ukr lit 9

Іван  Величковський народився в середині 17 ст. ймовірно в Полтаві або Чернігові, де в ті часи згадується родина Величковських. Він є майстром фігурного вірша. 

 

 

 

 

ukr lit 9

Козацькі літописи — це твори, у яких подано характеристики видатних діячів, описи важливих подій у хронологічній послідовності, тлумачення окремих періодів політичного життя. Вони належать до історично-мемуарної прози — творів, у яких оповідь ведеться у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем яких він був.